𝗡𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹 𝗖𝗵𝗶𝗹𝗱𝗿𝗲𝗻'𝘀 𝗠𝗼𝗻𝘁𝗵 𝗡𝗼𝘃𝗲𝗺𝗯𝗲𝗿 𝟮𝟬𝟮𝟬

The Municipality of Pilar headed by Mayor Charlie Pizarro joins the celebration of 2020 National Children's Month with theme" Sama-samang itaguyod ang Karapatan ng Bawat Bata sa Panahon ng Pandemya".

#BuwanNgMgaBata
#2020ChildrensMonth
#UnahinAngBataSaPandemya

 

 

National Children's Month November 2020

 
Copyright 2014 by MUNICIPALITY OF PILAR, BATAAN. All rights reserved